Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

PROMED

Program rehabilitacji leczniczej w przewlekłych chorobach kości i stawów oraz mięśni w powiecie tarnogórskim

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROMED Sp. z o. o.
realizujący
Program rehabilitacji leczniczej w przewlekłych chorobach kości i stawów oraz mięśni w powiecie tarnogórskim
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

ZAPRASZA NA BEZPŁATNĄ REHABILITACJĘREALIZOWANĄ W TĄPKOWICACH UL. ZWYCIĘSTWA 15

Osoby kwalifikujące się:

Kompleksowa rehabilitacja obejmuje:

Cele projektu i planowane efekty:

Celem projektu jest zwiększenie dostępu dla 1080 osób (w tym 540 kobiet) powyżej 50. r.ż. (50-59 u kobiet i 50-64 u mężczyzn) z województwa śląskiego, głównie z gminy Ożarowice, powiatu tarnogórskiego i Bytomia, do rehabilitacji i profilaktyki przewlekłych chorób układu kostno-stawowego i mięśniowego oraz do edukacji zdrowotnej, wydłużającej lub przywracającej aktywność zawodową, a także podniesienie kwalifikacji 10 osób (w tym 5 kobiet) personelu medycznego w powiecie tarnogórskim/Bytomiu w latach 2020/2022.

- Wartość projektu:  1 823 600,64 zł
- Wkład Funduszy Europejskich: 1 550 060,54 zł