Aktualności

Chcąc podnieść jakość naszych usług i zwiększyć satysfakcję pacjentów, wprowadzamy nowe zasady rejestracji w Ośrodku Zdrowia PROMED w Mierzęcicach i Tąpkowicach:

 

- Na wizytę do lekarza POZ umawiamy się osobiście lub telefonicznie w godzinach od 8:00 do 18:00;

- Pacjentowi wyznaczony zostanie konkretny dzień i godzina wizyty.  Godzina wizyt jest przybliżona. O kolejności przyjęć ostatecznie decyduje lekarz.

 

W dniu wizyty konieczne jest sprawdzenie uprawnień pacjenta do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, dlatego najpierw należy zgłosić się do Rejestracji.

Pacjenci niezarejestrowani, wymagający porady w danym dniu, będą przyjęci przez wskazanego w Rejestracji lekarza.

 

W stanach nagłych pacjent będzie przyjęty poza kolejnością.

 

Decyzję o wizycie domowej podejmuje lekarz. Zgłaszanie wizyt domowych odbywa się w Rejestracji osobiście lub telefonicznie.
 

W stanach nagłych należy wezwać pogotowie ratunkowe tel. 999.